Interview with Keith Hill of Africa Oil (July 3)

Keith Hill had another conversation with news agency Direkt that covered a lot of topics. Some of the more interesting snippets are summarized below:

Regarding the Sala discovery:

* “Oil is typically preferable over oil, but in this case I think gas can be very profitable” /Hill
* Meeting government representatives in Nairobi next week
* Gas from Sala should hit the market in 18-24 months
Other:
* Reserve update-report is underway. They have preliminary draft but are awaiting info from the biggest fields.
* Get calls every week regarding aqcuisitions and cooperations – and they have gone up in intensity.
* Reckons some kind of deal been done before end 0f 2015.
* Funds are probably going to last until Q2 20015 depending on drilling intensity etc.
* Hill´s best guest for pipeline being in production is 2018.
AFRICA OIL

GAS FRÅN SALA TILL MARKNADEN INOM 18-24 MÅN – VD (Direkt)

2014-07-03 13:00

STOCKHOLM (Direkt) Africa Oils senaste uppdatering av borrningsresultat fick blandad kritik av marknad och analytiker. Särskilt det faktum att Sala-fyndigheten i Kenya visade sig innehålla gas, snarare än olja, fick negativ uppmärksamhet.

Prospekteringsbolagets vd Keith Hill är dock inte besviken.

“Olja är normalt bättre än gas, men just i det här fallet tror jag att gas kan vara mycket lönsamt”, säger han i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt.

Kenya lider av brist på elektricitet och landets regering har tryckt på hårt för att nya kraftprojekt ska bli verklighet. Det är ett av skälen till att tiden från upptäckt av fyndigheten till ett positivt kassaflöde kan bli kortare än om olja upptäckts.

“Vi ska träffa regeringsföreträdare i Nairobi nästa vecka. De förhandsbesked vi har fått tyder på att vi ska kunna få tillstånd och skriva avtal snabbt”, säger Keith Hill.

Förhandlingar ska nu inledas om priser och villkor, samtidigt som studier om miljöpåverkan och sociala effekter ska utföras.

“Den delen av processen bör ta omkring ett halvår. Om grundarbetet görs rätt tar anläggningsarbetet inte mer än ett år. Vi borde kunna vara i produktion inom 18 till 24 månader”, säger Africa Oil-chefen.

Ett mer långsiktigt projekt är den 150 mil långa pipeline för olja som planeras gå genom Kenya och Uganda, ett projekt med kostnader på 2-2,5 miljarder dollar, motsvarande upp till 16 miljarder kronor. Planeringsarbetet går framåt.

“Myndigheterna i Kenya och Uganda har nu i stor utsträckning samordnat sina intressen och vill båda ha den här pipelinen. På finansieringssidan har institutioner som Världsbanken och IMF, men även stora konglomerat i Asien, visat intresse”, säger Keith Hill.

De mest optimistiska bedömarna har talat om ett färdigställande till 2017, medan Africa Oil har varit inne på 2018 och andra siktat på 2019.

“Det mest realistiska är kanske någon gång under 2018 eller 2019. Jag tror att 2017 skulle vara väldigt svårt att nå”, säger Keith Hill.

En mer näraliggande hållpunkt för Africa Oil är nästa resursuppdatering, som bolaget för närvarande arbetar med. Preliminära data har erhållits, men än återstår information från ett par av de största fälten.

“Det är viktiga data och jag har höga förväntningar”, säger Keith Hill, som räknar med att kunna publicera den färdiga rapporten under andra halvan av juli.

På lite längre sikt behöver Africa Oil en eller fler partner för att kunna utveckla sina fyndigheter.

Ett annat alternativ är att hela bolaget köps upp av en större aktör. Så sent som i april har ett par sådana företagsaffärer aviserats, då Glencore förvärvade Caracal Energy för motsvarande drygt 9 miljarder kronor och investmentfonden Al Mirqab från Qatar bjöd ännu lite mer för Heritage Oil.

“Det visar att intresset för medelstora prospekteringsbolag är stort. Jag får samtal om förvärv eller samarbeten varje vecka, men under det senaste kvartalet har intensiteten ökat”, säger Keith Hill.

Han fortsätter:

“Vi räknar med att vara part i någon form av branschaffär senast mot slutet av 2015″.

Bolagets kassa beräknas med nuvarande planer räcka fram till andra kvartalet nästa år. Exakt hur långt beror på i vilken takt borrningar utförs.

“Därefter kan någon form av bryggfinansiering behövas, men det är inget jag är orolig över. Det finns många alternativ”, säger vd:n.

Africa Oil handlas sedan månadsskiftet på Stockholmsbörsens large cap-lista, där de största bolagen noteras. Nu väntar så kallade road shows på båda sidor Atlanten i september.

“Det är viktigt för oss att finnas bland storföretagen. Det ger fler institutionella kunder möjlighet att investera i oss och vi hoppas på ett antal nya ägare, både i Sverige och i Europa i övrigt”, säger Keith Hill.

Michael Bernander +46 8 5191 7917
Nyhetsbyrån Direkt”

Source: https://www.avanza.se/placera/telegram/2014/07/03/africa-oil-gas-fran-sala-till-marknaden-inom-18-24-man-vd.html

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *